חוקים ותקנות

תכנון ובנייה

שטחי אימונים

  • תקנה 125 תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
  • צו סגירה שטחי אימונים משנת 1955

שמורות טבע וגנים לאומיים

הגנת הסביבה

 

מוקשים