מפות

 • מחוזות הצבא הבריטי בארץ ישראל המערבית בשלהי שנת 1947
 • התשתית הצבאית הבריטית בא"י ערב מלחמת העצמאות
 • הֿN‏ ההתיישבותי עם תחילת מלחמת העצמאות
 • היערכות פריסת חטיבות "ההגנה" ערב פלישת צבאות ערב (14 מאי 1948)
 • פריסת ריכוזי התשתית העיקרית של "ההגנה" ערב הקמת צה"ל (מאי 1948)
 • הפריסה והיערכות בזמן הפוגה ראשונה (יוני 1948)
 • הפריסה והיערכות בזמן בראשית הפוגה שנייה (יולי 1948)
 • מרחבי החזיתות והמחוזות (ספטמבר 1948)
 • ההיערכות והפריסה בתחומי הפיקודים המרחביים במאי 1949
 • הפיקודים המרחביים והמחוזות עם הקמת צה"ל מחדש בראשית 1950
 • פריסת מחנות ומתקנים עם הקמת צה"ל בשנת 1950
 • שטחי האימונים והמטווחים (קיץ 1950)
 • שטחי אימונים שנקבעו בצו הסגירה הראשון בשנת 1955
 • אזורי הביטחון בשני העשורים הראשונים
 • גושי מערך ההגנה המרחבית ויישובי הספר ערב מלחמת ששת הימים
 • הפריסה וההיערכות בקווי הפסקת האש בתום מלחמת ששת הימים
 • פריסת התשתית הצבאית במערב סיני עד מלחמת יום הכיפורים
 • התשתית הצבאית בגדה המערבית ובבקעת הירדן בסוף שנות השישים
 • התשתית הצבאית ברמת הגולן עד מלחמת יום הכיפורים
 • אזורי דילול כוחות, לפי הסכם השלום ישראלֿמצרי
 • רצועת הביטחון שנקבעה בלבנון בשנת 1985 112
 • הפריסה וההיערכות ביהודה ושומרון בעקבות יישום הסכם הביניים בשנת 1995
 • תוואי גדר ההפרדה שאושר על ידי הממשלה באפריל 2006
 • המחנות המתוכננים לבנייה במטרופולין באר שבע
 • דגם הפריסה הנוכחית של התשתיות הצבאיות בצפון הארץ
 • מתקנים ביטחוניים עיקריים במטרופולין תל אביב
 • דגם פריסת התשתיות הצבאיות בנגב
 • ריכוזי מחנות צבא וכיווני פריסתם 1949 – 2008 ואילך
 • פריסת שטחי אימונים והניסויים
 • שטח 9 בגליל עד שנת 1985
 • שטח אימונים 107 ברמות מנשה
 • שטחי אימונים בשפלה הצפונית
 • באר שבע שטחי אימונים סביב לה
 • שטחי אימונים ברמת הגולן
 • שמורות טבע בתחומי שטחי אימונים
 • שטחים סגורים בים