מרחב הביטחון

בשנת 2008 הוקמה במכון ון ליר בירושלים קבוצת דיון ששמה "מרחב הביטחון בישראל". הקבוצה שמה לה למטרה לעסוק בסוגיות המשלבות ביטחון וטריטוריה, ובכלל זה השימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחון והשלכותיו. חוברת זו היא פרי ביכורים של קבוצת הדיון ומטרתה להציג את עיקרי הדברים שעלו בששת המפגשים שקיימה הקבוצה, ולהיות אבן דרך המסמנת את תחילת הדיון בנושא ולהציע כיוונים ונושאים להמשך הדיון והמחקר.

למידע נוסף »