סרטונים

העברת מחנות צה"ל מהמרכז לנגב

צבא, פוליטיקה וחברה בישראל: לקראת התנתקות?

האם משרד הביטחון צריך לתכנן את הבנייה במחנות צה"ל המפונים?