מבחר כתבות ומאמרים בעיתונות הכתובה

כללי

שטחי אימונים

מקרקעין פינוי מחנות

בניית מחנות ההיבט החוקי

ההיבט התכנוני

פיצויים

ההיבט הסביבתי

תשלום ארנונה

אדריכלות צבאית

העברות מחנות לנגב

פינוי שדות מוקשים

כללי

 

חזור לראש הדף

שטחי אימונים

חזור לראש הדף

 

מקרקעין פינוי מחנות

 

חזור לראש הדף

בניית מחנות – ההיבט החוקי

 

 

חזור לראש הדף

ההיבט התכנוני

 

פיצויים

 

 

חזור לראש הדף

ההיבט הסביבתי

 

 

חזור לראש הדף

תשלום ארנונה

אדריכלות צבאית

 

 

העברת מחנות לנגב

פינוי שדות מוקשים

חזור לראש הדף