שטחים מגוייסים

ההגמוניה של צה"ל על שטחי המדינה ומרחביה החלה בשנותיה הראשונות וספר זה מתחקה אחרי שורשיה. הספר הוא עיבוד של עבודת דוקטור שנושאה "צבא ומרחב – שימושי הקרקע של צה"ל ממלחמת העצמאות ועד מבצע סיני (1948 – 1956)", ונכתבה בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. מטרת הספר להציג את היווצרות ועיצוב התשתית הצבאית, את פריסתה הגיאוגרפית ואת אופן הסדרתה החוקית והמנהלית. השאלה העומדת במרכז הדיון היא כיצד נוצרה הגמוניה הקרקעית והמרחבית הצבאית בשנותיה הראשונות של המדינה ומהן ההשלכות הנובעות ממנה?

תוכן מפורט
רשימת מפות
הקדמה
דברים על הספר
הזמנה לערב עיון