תכנון וביטחון

להגמוניה הטריטוריאלית של מערכת הביטחון יש השלכות בתחומי התכנון פיסי – מרחבי (קונפליקט או דו קיום בשימושי קרקע), הכלכלה, החברה המשפט, הנוף האקולוגיה.

במדור מיוחד זה של כתב העת "תכנון" שקהל היעד שלו הוא מתכננים, גיאוגרפיים ואדריכלים מובאים שמונה מאמרים שמטרתם להפנות את הזרקור לשילוב בין הביטחון ובין התכנון.

כותבי המאמרים הם מתחומי ידע נוספים לתכנון ולגיאוגרפיה והנושאים בהם הם עוסקים הם: הצבא והשוק, פריסת צה"ל בנגב, פינוי מחנות צה"ל, הבסיס החוקי לקביעת שטחי אימונים, תכנון צבאי ופיתוח בר קיימא, המרחב האלקטרו מגנטי ושימושי קרקע צבאיים בעולם.

תוכן העניינים
מאמר פותח

ארץ בחאקי

ארץ בחאקי עמירם אורן ורפי רגב

ברחבי המדינה, בליבה ובשוליה, בערים הגדולות והקטנות, באזורים המיושבים ובשטחים הפתוחים מצויים תשתיות ושטחים ביטחוניים לרוב, המשתרעים על כמחצית שטחה. המדובר בתופעה גיאוגרפית ומרחבית חסרת תקדים בהיקפה המוצגת בספר על היבטיה השונים לרבות  הניגודיות בין השימוש בקרקע לצרכים ביטחוניים ואזרחיים.

תמצית
תוכן הספר ארץ בחאקי
דעות על הספר
דברי ערב עיון להשקת הספר
דברים בעיתונות על הספר

שטחים מגוייסים

ההגמוניה של צה"ל על שטחי המדינה ומרחביה החלה בשנותיה הראשונות וספר זה מתחקה אחרי שורשיה. הספר הוא עיבוד של עבודת דוקטור שנושאה "צבא ומרחב – שימושי הקרקע של צה"ל ממלחמת העצמאות ועד מבצע סיני (1948 – 1956)", ונכתבה בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. מטרת הספר להציג את היווצרות ועיצוב התשתית הצבאית, את פריסתה הגיאוגרפית ואת אופן הסדרתה החוקית והמנהלית. השאלה העומדת במרכז הדיון היא כיצד נוצרה הגמוניה הקרקעית והמרחבית הצבאית בשנותיה הראשונות של המדינה ומהן ההשלכות הנובעות ממנה?

תוכן מפורט
רשימת מפות
הקדמה
דברים על הספר
הזמנה לערב עיון

צבא שיש לו מדינה

הקובץ כולל מאמרים עדכניים המציגים באור חדש ובאופן ביקורתי היבטים שונים של יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי בישראל. סוגיה חשובה זו נדונה בעבר על ידי פוליטיקאים, חוקרים ואנשי תקשורת, אך פחות מכך על ידי הציבור הרחב. ואולם, התפתחויות משמעותיות שאירעו בישראל ובסביבתה בשנים האחרונות והשפיעו על התחום הזה מהוות תמריץ לבחון מחדש את הדברים, ולהשתחרר מתפיסות ומגישות קודמות שהוכחו כמיושנות ובלתי מספקות

 

 

 

 

למידע נוסף »

מרחב הביטחון

בשנת 2008 הוקמה במכון ון ליר בירושלים קבוצת דיון ששמה "מרחב הביטחון בישראל". הקבוצה שמה לה למטרה לעסוק בסוגיות המשלבות ביטחון וטריטוריה, ובכלל זה השימוש במשאבי קרקע לצורכי ביטחון והשלכותיו. חוברת זו היא פרי ביכורים של קבוצת הדיון ומטרתה להציג את עיקרי הדברים שעלו בששת המפגשים שקיימה הקבוצה, ולהיות אבן דרך המסמנת את תחילת הדיון בנושא ולהציע כיוונים ונושאים להמשך הדיון והמחקר.

למידע נוסף »